ב-20 במרץ 2014, שלחה התנועה לזכויות דיגיטליות מכתב לשר הפנים בו הם מראים (מתוך עיון במסמכים שפרסמה רשות האוכלוסין וההגירה) שהפיילוט מתקיים תוך הפרות חמורות של תנאי האבטחה המפורטים בצו המבחן. ומהווה סכנה ביטחונית ופגיעה בפרטיות המתנדבים לניסוי.
לחצו להורדה בפורמט PDF - המערך הביומטרי: אי עמידה בתקני אבטחה